Op 1 november 2014 startte Rini te Kulve zijn activiteiten als gastheer, beheerder en horecaexploitant van ‘t Grachthuys.  Er was toen een pachtcontract voor 3 jaar overeengekomen, dit contract werd in 2017 met 3 jaar verlengd.

Beide partijen, bestuur en pachter, zijn nog altijd tevreden over de samenwerking en de gang van zaken.

Het is spijtig dat de coronamaatregelen een zwaar stempel hebben gedrukt op het afgelopen jaar, het jaar waarin het lopende contract ten einde loopt.  Ondanks het feit dat  ‘t Grachthuys op dit moment de deuren gesloten moet houden is  het bestuur graag het gesprek met Rini aangegaan over een nieuwe contractperiode.

De gesprekken hebben gelukkig als resultaat gehad dat er overeenstemming is bereikt over een nieuw pachtcontract voor de duur van 5 jaar. Hieruit blijkt dat beide partijen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien ook al is een normale bedrijfsvoering op dit moment niet mogelijk. Er zijn afspraken gemaakt waarin we elkaar proberen te ondersteunen in deze onzekere tijden.

Rini en zijn team zitten niet bij de pakken neer en staan op vrijdag, zaterdag en zondag met een afhaalservice voor iedereen klaar die thuis van huisgemaakte specialiteiten, gerechten en hapjes wil genieten.

Op een afhaalavond op vrijdag  6 november vond daarom de ondertekening van het nieuwe contract plaats.

Het nieuwe contract werd getekend door Rini te Kulve en namens de stichting door Henk Bekkers en Gerard Gijsbers .
Als bestuur van de Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort wensen we Rini , Paula en hun team veel succes toe in de komende periode en zijn we blij dat Rini te Kulve ook de komende 5 jaren de scepter zal zwaaien in ’t  Grachthuys.

Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort sluit nieuw 5 jarig contract met Rini te Kulve.