Kulturhus Bredevoort

Al vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw staat er een gemeenschapshuis aan de Grote Gracht, bekend onder de naam Verenigingsgebouw Ons Huis. In 1981 werd dat gebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid met een aparte gymzaal.

In 2013-2014 werd het verenigingsgebouw opnieuw geheel gerenoveerd en uitgebreid. De nieuwe multifunctionele accommodatie  opende op 30 augustus 2014 haar deuren. Niet langer als verenigingsgebouw maar als een multifunctionele accommodatie die beheerd wordt op basis van het kulturhusconcept.

Het kreeg ook een nieuwe naam: ’t Grachthuys.