Er worden elk jaar minstens twee wandelingen georganiseerd

1. De Zomerwandeling, die heeft inmiddels op 23 augustus plaatsgevonden en had, ondanks alle corona maatregelen, ruim 200 deelnemers!
2. De Winterwandeling, deze zal nog nader worden aangekondigd.