Door deze gemeentelijke herindeling heeft de gemeenteraad het college van b & w de opdracht gegeven het beleid van de twee voormalige gemeenten, op het terrein van het professioneel sociaal cultureel werk, te harmoniseren. Onder begeleiding van een externe adviseur is een lang en intensief traject afgelegd, dat er uiteindelijk toe geleid heeft dat beide stichtingsbesturen een oplossing voor de harmonisatie en verdere professionalisering van het sociaal cultureel werk hebben gevonden in de vorm van een ‘nieuwe’ stichting die op 2 maart 2011 is geformaliseerd. Daar hoort een nieuwe naam bij: Stichting Figulus Welzijn Aalten–Dinxperlo.