Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort stelt zich ten doel om huisvesting te bieden aan in Bredevoort gevestigde verenigingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel, levensbeschouwelijk en recreatief gebied.

U kunt met het bestuur in contact komen via: bestuur@kulturhusbredevoort.nl

Samenstelling bestuur per 01-10-2020

Voorzitter:Mariëlle Voltman
Penningmeester: Elles Fredriks
Secretaris:vacant
Alg. bestuurslid:Thijs Nieuwenhuis