Sponsoren

De realisatie van het kulturhus in Bredevoort is mogelijk
gemaakt door steun en medewerking van veel vrijwilligers en diverse organisaties. Onderstaande organisaties en inwoners hebben een substantiële bijdrage geleverd.

Het bestuur van de Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort is hen dankbaar.

Naam

Euro
Provincie Gelderland 300.000
Gemeente Aalten 300.000
VSBfonds  50.000
Oranje Fonds  40.000
Prot.Gem.Bredevoort Diakonie  22.500
Rabobank  25.000
Roelvink Fonds  10.000
Stg. Ziekenzorg/Gez.belangen   8.500
Pr. Bernhard Cultuurfonds   5.000
Rabobank Coöperatiefonds   5.000
De Woonplaats   5.000
Ver. Bredevoorts Belang   2.500
Veiling  12.000
Actie Bredevoort 1600   4.000
Actie uw gift  10.000
Stg. Volksfeest Bredevoort     500
Overige donaties  11.500
Totaal 811.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samen bereiken we meer dan alleen dat is wel duidelijk.

Mocht u enthousiast zijn én ook willen sponsoren dan kunt u contact opnemen via de mail; info@kulturhusbredevoort.nl
logo's voor site kulturhus