Programmaraad

In september 2011 is de programmaraad van start gegaan.
De doelstelling van de programmaraad is het bevorderen van de leefbaarheid in Bredevoort en naaste omgeving. Tevens stimuleert de Programmaraad de samenwerking tussen gebruikers van het Kulturhus. Ook zorgt de programmaraad, waar dat wenselijk is, voor de afstemming en coördinatie van de huidige activiteiten. De programmaraad initiëert de raad nieuwe activiteiten in samenwerking met de onder haar vleugels opererende werkgroepen.

De samenstelling van de programmaraad is per 01-01-2019 als volgt:

Bart Oonk
 
 
Arjan Twigt
 
 
Irma Verwaaijen
 
 
Thomas Oonk
 
 
Marijke Wessels 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

.