Het bestuur van Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort is op zoek naar extra bestuursleden. Niet alle zittende bestuursleden zijn herkiesbaar en een extra bestuurslid zou ook welkom zijn.
Het bestuur bestaat nu uit vier leden, op zich is dat voldoende maar met een extra lid heb je wat meer mogelijkheden om taken te verdelen of over te dragen.

We vergaderen ongeveer 9 x per jaar, een vergadering duurt 1 tot 1,5 uur. Qua tijd is het dus geen grote belasting.

Interesse? Neem dan gerust contact op met de secretaris via 06-12276986 of via mail: bestuur@kulturhusbredevoort.nl

Bestuursleden gezocht