Basisschool 't Bastion

De interconfessionele basisschool ’t Bastion werkt volgens
de Daltonprincipes ‘samenwerken’, ‘zelfstandigheid’ en
‘vrijheid’. Om deze verworvenheden te borgen, heeft het team van ’t Bastion een intensieve opleiding gevolgd tot Daltonleerkracht. Sinds het voorjaar van 2010 is ’t Bastion een gecertificeerde Daltonschool.

In nauwe samenwerking met de Stichting Aaltense Peuterspeelzalen (STAP), waar de Bredevoortse peuterspeelzaal ‘Doortje’ onder valt en gastouderbureau Bambi ontwikkelt ’t Bastion zich tot BredeSchool. Op het terrein, grenzend aan het hoofdgebouw aan de Pater Jan de Vriesstraat, gaan de ontwikkeling van het Kulturhus en de BredeSchool hand in hand.
Logo 't Bastion voor site.JPG