NOMINEREN VOOR DE POMPE

Als het jaar ten einde loopt en de donkere dagen voor Kerst beginnen is het ook weer tijd om nog even terug te kijken naar het afgelopen jaar 2018. Het leven in ons kleine stadje Bredevoort gaat eigenlijk altijd z’n gangetje, maar vaak realiseren we ons niet hoeveel mensen er achter de schermen bezig zijn met het in gang houden van dit leven. De talloze verenigingen, clubs en instellingen draaien voor een groot gedeelte op de vrijwillige mankracht van de Bredevoorters. Trainingen verzorgen voor de jeugd, activiteiten organiseren voor ouderen, de financiën van de club in goede banen leiden, buren die elkaar helpen, acties op poten zetten om de clubkas te spekken, leiding geven aan een organisatie, toekomstplannen ontwikkelen voor ons stadje enzovoorts. Het is goed om af en toe even stil te staan bij deze vrijwilligers en ze in het zonnetje te zetten. Dat kan door ze te nomineren voor de Pompe, de vrijwilligersprijs voor heel Bredevoort e.o., die wordt uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 4 januari a.s. in ’t Grachthuys.  Alleen een nominatie is al een enorme blijk van waardering. Maar hoe gaat dat eigenlijk?

Lees meer
zondag 18 november 2018

22 december TOP 2000 QUIZ

zaterdag 29 november 2014