Welzijn

Welzijn is één van de poten onder het kulturhusconcept.
De leefbaarheid in Bredevoort op peil houden is het centrale
doel als we het hebben over welzijnsactiviteiten. Het merendeel van de activiteiten, dat nodig is om daar voor te zorgen, wordt reeds aangeboden door diverse organisaties in Bredevoort en naaste omgeving. Toch zijn er ook hiaten. De programmaraad gaat zich met name inzetten om samen met de werkgroepen meer activiteiten voor jeugd en ouderen te organiseren.

Ook gaan we op zoek naar nieuwe activiteiten die de saamhorigheid in Bredevoort en omgeving verder vergroten. Zomer in Gelderland en Bredevoort Schittert zijn daarbij prima voorbeelden.