Sport

Steeds meer wordt onderkend dat bewegen van grote
waarde is voor een goede algehele ontwikkeling van jeugd. Maar ook voor de ouderen geldt dat voldoende bewegen een onmisbare voorwaarde is voor gezondheid en vitaliteit. In Bredevoort en naaste omgeving zijn er meerdere mogelijkheden om te sporten. In de multifunctionele accommodatie aan de Kruittorenstraat is een goed geoutilleerde sportzaal aanwezig waar vier Bredevoortse sportverenigingen gebruik van maken:

Prinses Margriet; turnen, acro, streetdance, bodyfit, trimgroepen, ouder en peutergym

Brevolk; volleybal

TTV Bredevoort; tafeltennis

SV Bredevoort; voetbal

De voetbalvereniging heeft een eigen accommodatie tegenover het kulturhus, maar maakt in het winterseizoen voor voetbalactiviteiten voor de jeugd gebruik van de sportzaal

Daarnaast gaan de basisscholen van Bredevoort, Barlo en de Haart voor hun gymles naar sportzaal Bredevoort.

Voor de ouderen organiseert Figulus Welzijn het wekelijkse uurtje Meer Bewegen Voor Ouderen, zie elders op deze site.

Ook kent Bredevoort een sportkooi waar de jeugd verschillende sporten kan beoefenen.

Onder het kopje Partners leest u meer info over de verenigingen.