Samen op één stek

In het Kulturhus zijn verschillende instellingen op het
gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie en zakelijke dienstverlening samengebracht in één gebouw. Deze voorziening heeft als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in kleine gemeenschappen te behouden door verschillende voorzieningen veilig te stellen.

Het Kulturhus is voor iedereen toegankelijk.