Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie Bredevoort op 3 januari 2020


Zoals gebruikelijk zal er ook dit jaar weer een Nieuwjaarsreceptie worden gehouden voor alle
inwoners van Bredevoort. Dit jaar zal dat zijn op vrijdag 3 januari, zoals gewoonlijk weer in ’t
Grachthuys. Tijdens deze avond is er gelegenheid om elkaar een voorspoedig 2020 te wensen. Maar
uiteraard zal er ook nog worden teruggekeken naar 2019.


Een belangrijk onderdeel van de avond is de uitreiking van de vrijwilligersprijs “De Pompe”. Deze
stimuleringsprijs wordt wederom beschikbaar gesteld door de BREM. De prijs is voor een persoon,
club, vereniging of instantie die zich in 2019 op bijzondere wijze heeft ingezet voor de leefbaarheid
van Bredevoort. Het leven in ons kleine stadje Bredevoort gaat eigenlijk altijd z’n gangetje, maar vaak
realiseren we ons niet hoeveel mensen er achter de schermen bezig zijn met het in gang houden van
dit leven. De talloze verenigingen, clubs en instellingen draaien voor een groot gedeelte op de
vrijwillige mankracht van de Bredevoorters. Het is goed om af en toe even stil te staan bij deze
vrijwilligers en ze in het zonnetje te zetten. Dat kan door ze te nomineren.

Alleen een nominatie is al een enorme blijk van waardering. Maar hoe gaat dat eigenlijk?
Iedereen kan iemand nomineren. Iedereen uit Bredevoort en omstreken kan een andere
plaatsgenoot of een groep mensen nomineren voor deze prijs. Je kunt het zien als een blijk van
waardering voor de vrijwilliger(s). Er wordt aan elke nominatie aandacht geschonken tijdens de
Nieuwjaarsreceptie, dus ook een nominatie is al een eer. Het nomineren gaat heel eenvoudig, stuur
een mail of een brief naar Arjan Twigt, email arjantwigt18@gmail.com, of via 06-20655761, of via
brievenbus Stadsbroek 4, 7126 CR Bredevoort. Voeg daarbij een korte motivatie waarom diegene is
genomineerd. Het zou mooi zijn als het vergezeld gaat van een paar foto’s, maar dat is niet verplicht.
Er zit verder geen verplichting aan vast en er zijn ook geen eisen voor de genomineerden, alles mag
en kan. Er is ook geen maximum aan het aantal, alleen is er wel een einddatum waarop alle
nominaties binnen moeten zijn en dat is dit jaar vóór 15 december 2019.


Wie wint er dan uiteindelijk? Een aantal mensen vanuit de BREM, samen met de winnaars van de
vorige editie, kiest uit de groep genomineerden de winnaar. Ze maken daarin hun eigen keuze en
hebben hun eigen beweegredenen waarom de winnaar de prijs krijgt. Deze motivatie wordt tijdens
de uitreiking uitgelegd. Kortom, iedereen mag nomineren en genomineerd worden, de commissie
bepaalt wie de winnaar wordt.


Dus is er binnen jullie club, vereniging of organisatie iemand of een groep vrijwilligers die het
verdient om een keer in het zonnetje te worden gezet; NOMINEER ZE, het wordt erg gewaardeerd!!!


De avond wordt georganiseerd door de BREM in samenwerking met Kulturhus Bredevoort.
Middels dit stukje willen we jullie uiteraard ook uit nodigen om te komen, de zaal gaat open om
20.30 uur. Het officiële gedeelte begint om 21.00 uur en daarna is er tijd om onder het genot van een
hapje en een drankje te proosten op het nieuwe jaar. We hopen jullie allemaal te zien.